Bước 1: Chọn sản phẩm phù hợp với bạn tại website: Estee Lauder Shop

Bước 2: Nhấn vào nút add to cart để chọn mua sản phẩm

Bước 3: Chọn giỏ hàng để xem sản phẩm bạn đã chọn

Bước 4: Tiến hành điền thông tin và đặt hàng.

Bước 5: Estee Lauder Shop sẽ gọi điện và xác nhận đơn hàng