• Hoàn tiền 100% nếu hàng lỗi, bị hỏng do quá trình vận chuyển: Để đảm bảo sử dụng hàng tốt nhất, chúng tôi muốn bạn an tâm vì luôn có chính sách tốt nhất cho bạn.